รับสมัครด่วน !! ทำงาน 5 วัน พร้อม Work form home ทุกวันพุธ ตำแหน่ง Senior Content Creator

รับสมัครด่วน !! ทำงาน 5 วัน พร้อม Work form home ทุกวันพุธ ตำแหน่ง Senior Content Creator

รับสมัครด่วน !! ทำงาน 5 วัน พร้อม Work form home ทุกวันพุธ ตำแหน่ง Senior Content Creator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.khonkaennayoo@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
รับสมัครด่วน !! ทำงาน 5 วัน พร้อม Work form home ทุกวันพุธ หลายตำแหน่ง : Senior Developer, UX/UI Designer ,Tester , Sales, Account Executive, Event ,Digital Marketing และ Content Creator

What you’ll Do:

 1. Develop and implement comprehensive content plans aligned with business objectives, with a focus on understanding customer insights specific to developper, home builder and agent with deep understanding of their life and needs
 2. Supervise (internal/external) writers, editors and content creators; be an arbiter of best practices in grammar, messaging, writing, and style
 3. Stay up-to-date with developments and generate new ideas to draw audience’s attention.
 4. Conduct ongoing usability tests to gauge content effectiveness. Gather data and handle analytics (or supervise those who do) and make recommendations based on those results. Work with owners of content to revise and measure content against goals
 5. Assist with sourcing external production companies to collaborate with including photographers, actors and editors.
 6. Collaborate with the business and product development team to understand product features and benefits thoroughly, translating technical information into compelling communication messages.
 7. Identify and Strategize Communication Channels (SEO, SEM, Social media, OMNI) for Each Objective
 8. Oversee content creation and curation for various marketing channels, including websites, social media, email campaigns, press releases, brochures, event, board and advertisements, ensuring content is insightful and relevant to the real estate industry.
 9. Conclusion and share content step to local partner.

What you’ll Need:

 • Age 26-30 years olds
 • 2-3 years’ experience in a media agency environment with a focus on developing brand, campaign and content strategy.
 • Excellent storytelling capabilities to bring ideas to life.
 • Good interpersonal, presentation, and problem-solving skills.
 • An appreciation for quality content and the ability to create it.
 • Ability to multitask and take on multiple assignments.
 • Comfortable working with data and spreadsheets when needed.
 • Experience working with Google Analytics and Facebook Insights/ onsite analytics platforms.
 • Ability to work on your own as well as in small teams.
 • Strong passion for food/cooking shows, both digital and linear.
 • Self-driven, highly motivated with responsibility and ownership.

วิธีการสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง hr.khonkaennayoo@gmail.com โปรดระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง Senior Content Creator”

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.khonkaennayoo@gmail.com

บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทน่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด