Admin (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

Admin (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

Admin (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.khonkaennayoo@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,000-13,000 บาท / เดือน
รับสมัครด่วน !! ทำงาน 5 วัน พร้อม Work form home ทุกวันพุธ หลายตำแหน่ง : Senior Developer, UX/UI Designer ,Tester , Sales, Account Executive, Event ,Digital Marketing และ Content Creator

ประเภทงาน: สัญญาจ้าง 6 เดือน (ประเมินผล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

การจัดการงานเอกสาร: จัดการและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
ติดตามและจัดการเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และเอกสารทางบัญชีอื่นๆ
ประสานงานเรื่องตั๋วเดินทางและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่วยงานในกระบวนการสรรหา (Recruit): ช่วยงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา
ติดต่อและนัดหมายผู้สมัครงาน

งานบัญชี: ช่วยงานด้านบัญชีเบื้องต้น เช่น การจัดทำรายงานบัญชี การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงิน
ประสานงานกับแผนกบัญชีในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน:

จัดเตรียมและจัดการอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
สนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในการดำเนินงานประจำวัน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย:

รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสำนักงาน
ช่วยเหลืองานต่างๆ ในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการช่วยงานด้านสรรหาและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานอย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในการจัดการเวลาและการทำงานเป็นทีม
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีพื้นฐาน

วิธีการสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง hr.khonkaennayoo@gmail.com โปรดระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง Admin”

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.khonkaennayoo@gmail.com

บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทน่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด