นักศึกษาฝึกงาน(ช่างยนต์)

นักศึกษาฝึกงาน(ช่างยนต์)

นักศึกษาฝึกงาน(ช่างยนต์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

– ดูแลซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์และงาน PM ให้มีประสิทธิภาพ
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้แก่ลูกค้าได้
– เปิด-ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
– จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus