วิศกรไฟฟ้า

วิศกรไฟฟ้า

วิศกรไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

– ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบประกอบอาคารต่างๆ
ให้เป็นไปตามรูปแบบ
– ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์
– คำนวนปริมาณงานและวัสดุที่ต้องใช้งาน

– มีใบอนุญาต (กว.)
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่ง Resume ประวัติการทำงาน ได้ทาง
Inbox page หรือ Line@610tetly
สอบถามเพิ่มเติม 064-590-9562 — ที่ นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ – Nakorn Plus Property

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@nakornplus.co.th

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus