เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัญชี) : 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัญชี) : 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัญชี) : 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล it.nakornplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ทนายความ – ฝ่ายกฎหมาย / ตรวจสอบ | จำนวน 2 อัตรา

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
.
รับสมัครพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัญชี) : 1 ตำแหน่ง
.
คุณสมบัติ :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในด้านการตรวจสอบควบคุมภายในและบัญชี
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• ประเมินการควบคุมภายใน ติดตามผลการแก้ไข
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ
• ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
.
.
ส่ง Resume ประวัติการทำงาน ได้ทาง
Inbox page หรือ Line@610tetly
สอบถามเพิ่มเติม 064-590-9562 — ที่ นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ – Nakorn Plus Property

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล it.nakornplus@gmail.com

บริษัท นครพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
IT Nakornplus
โพสต์โดย
IT Nakornplus