เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

1.  ตรวจสอบข้อมูลโครงการจากเอกสาร Master  materials,Cost  Control
2.  การคัดเลือกผู้ขาย  (Supplier)
3.  ดำเนินการขอราคาสินค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.  เปรียบเทียบราคาสินค้า
5.  การดำเนินการจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
6.  เสนอใบสั่งซื้อ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
7.  บันทึกข้อมูลลง Summary
8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260