หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yinglak.plawal@yahoo.com– เอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
– คุณสมบัติ .
1. อายุ 22-35 ปี
2. จบการศึกษา ระดับ  ปวส – ปริญญาตรี ขึ้นไป .

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ  และสามารถตัดสินใจได้

4. มีทักษะการ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้

– เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท

มีประกันชีวิต และ ประกันสังคมให้

สนใจสอบถามได้ที่ โทร 084-0884937
หรือ เข้ามาสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ทันที ได้ที่บริษัท
พิกัด เยื้องๆโกลบ้อนเฮ้าส์ ก่อนทางเข้าสนามบินขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yinglak.plawal@yahoo.com

บริษัท ที.ไอ.ที.อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

-206
โพสต์โดย
หญิง ลักษณ์