พนักงานผลิต

พนักงานผลิต

พนักงานผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานควบคุมคุณภาพ

เพศชาย

อายุระหว่าง 21-35 ปี

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น

4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

กรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท หรือ ส่งหลักฐานการสมัครที่ [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk