พนักงานผลิต

พนักงานผลิต

พนักงานผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานควบคุมคุณภาพ

เพศชาย

อายุระหว่าง 21-35 ปี

จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หลักฐานในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น

5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

6. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่บริษัท หรือส่งประวัติทางอีเมล์ [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk