วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ
Ø  เพศ      :  ชาย

Ø  อายุ     :  25 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

Ø  การศึกษา :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรโยธา

Ø   ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน

Ø  ถ้ามี กว.ภาคีวิศวกรโยธา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถ
1.       มีประสบการณ์งานควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
2.       ต้องเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้คล่อง ถ้าเขียนแบบด้วยโปรแกรม sketch up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.       หน้างานอยู่ต่างจังหวัด  ดังนั้นต้องสามารถเทำงานต่างจังหวัดได้
4.       สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ลักษณะงาน
1.       ควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

2.       จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ

3.       ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้างที่หน้างานก่อสร้าง และติดตามการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

4.       จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

5.       เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ

6.       ทำงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7.       ทำงาน  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลาตั้งแต่  08.00 น. – 17.00 น.

ผลตอบแทน

1.       เงินเดือน ค่าล่วงเวลา

2.       เบี้ยเลี้ยงในกรณีทำงานต่างจังหวัด ( ที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นที่หน้างานเบิกตามจริง )

 

สมัครได้ที่
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
599  ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-394252-5 / 086- 4610551

Line ID: hr1.iwater

E-mail : potjanee@iwater.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

จำหน่ายอุปกรณ์ รับเหมา ก่อสร้าง ระบบประปา และระบบน้ำทุกชนิด

iwater
โพสต์โดย
iwater