วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ
เพศ :  ไม่จำกัด

อายุ :  24 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

การศึกษา  :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม /เคมี

เกรดเฉลี่ย       : 2.50 ขึ้นไป

ต้องมีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

ความสามารถ
1.        ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การพูด : ระดับพอใช้   การอ่าน-เขียน : ระดับดีขึ้นไป

2.        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD / Sketch up / Corel draw

3.        มีความอดทนสูง ชอบพบปะผู้คน และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

4.        สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ อย่างน้อยเดือนละ 2 สัปดาห์

5.        ถ้าขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1.        ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Control Valve, Ozone Generator และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.        ให้คำแนะนำในการติดตั้งใช้งาน และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ Control Valve, Ozone Generator และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้า

3.        รับผิดชอบ Stork สินค้า Control Valve และ Ozone Generator

4.        ทำงาน  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลาตั้งแต่  08.00 น. – 17.00 น.

ผลตอบแทน

1.         เงินเดือนตามวุฒิ และประสบการณ์ทำงาน

2.         ค่าคอมมิสชั่นรายไตรมาส

3.         เบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด

4.         โบนัส และค่าคอมมิสชั่นประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

5.         ประกันสังคม

สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
599  ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร.(043) 394252-5 โทรสาร (043) 394251

ID line : hr1.iwater  E-mail : [email protected]  http://www.iwater.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

iwater
โพสต์โดย
iwater