ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

รายละเอียดการสมัครงาน www.airports.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานราชการ

*สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานขอนแก่น
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ

ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น

1.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า   จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

– คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย     จำนวน 3 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ

และวัตถุอันตราย

(1) อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถอ่านได้ตามลิ้งค์ที่แนบ

รายละเอียดการสมัครงาน www.airports.go.th.

ท่าอากาศยานขอนแก่น
SupaC- HR-KKC
โพสต์โดย
SupaC. HR-KKC