ขอนแก่น ม็อบหนุนสร้างโรงงานน้ำตาลบุกยื่นหนังสือ "ลุงตู่" (มีคลิป)   


กล่มชาวไร่อ้อยและชาวบ้านเมืองเพีย ร่วมใจยื่นหนังสือขอบคุณและขอสนับสนุน การก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า วอนภาครัฐเดินหน้าเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและพี่น้องในชุมชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวบ้านจากเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอชนบท รวมกว่า 300 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอบคุณและขอสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ที่บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดการใช้งานอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบฯปัจจุบัน พื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งปลูกอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอ้อยจำนวนกว่า 1 ล้านตันจากหลายพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท อำเภอหนองสองห้อง ในจังหวัดขอนแก่น และอำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในอำเภอบ้านไผ่ จะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างน้อยตันละ 100 บาท เพราะไม่ต้องเดินทางไปส่งยังโรงงานไกลๆ อีกทั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาปลูกอ้อยได้ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น 

นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ยังมองว่าหากมีโครงการโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้านและชุมชนรอบๆ ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจรายในครัวเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามมาที่สำคัญ ลูกหลานที่เคยต้องออกไปทำงานไกลบ้านก็จะได้กลับมาทำงานในชุมชนอีกครั้ง ยังความอบอุ่นในครอบครัว จึงอยากให้มีโครงการโรงงานน้ำตาลฯ เกิดขึ้นในพื้นที่เร็วๆ

ขอนแก่น ม็อบต้านโรงงานน้ำตาลลุยขอพบผู้ว่าเพียงคนเดียว (มีคลิป)

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ก็ได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้นามเรียกตนเองว่า “กลุ่มรักบ้านเกิด” ซึ่งประกอบด้วยชาวบ้านจากอำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา  และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมาที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด  เพื่อเรียกร้องให้นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงมาชี้แจงกรณีผู้ประกอบการกลุ่มมิตรผล จะทำการตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล ขึ้นในพื้นที่ของตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มแกนนำเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปคือ จะทำการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลในทุกด้านก่อนลงมือก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เนื่องจากขณะนี้ทางผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมิตรผล ยังไม่ทันได้ยื่นเรื่องขอสร้างโรงงานแต่อย่างใด

 
13 มีนาคม 62 19:26:50
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.