'ขอนแก่นลิงค์' รั้งตำแหน่งเว็บไซต์ไทยยอดนิยม TOP100 ต่อเนื่องปีที่ 6   


6 มกราคม 61 14:10:03

เว็บไซต์ภูธร "ขอนแก่นลิงค์" รั้งตำแหน่งเว็บไซต์ไทยยอดนิยม TOP100 ต่อเนื่องปีที่ 6

"ทรูฮิต" ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ไทยประกาศรางวัลเว็บไซต์ไทยยอดที่นิยม "Truehits 2017 Awards" ซึ่งรางวัลนี้ผ่านการจัดอันดับด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางคอมพิวเตอร์ โดยวัดจากจำนวนไอพี (Internet Protocol Address – IP) โดยนับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่เข้ามาใช้เว็บนั้นๆ เช็คว่าเป็น IP ที่จริงหรือหลอกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทำให้แน่ใจว่าเป็น IP ของแท้ ซึ่ง Unique IPs (UIP) ที่ใช้ในการจัดอันดับ Truehits 2017 Awards นี้ เป็นค่าเฉลี่ย UIP รายวัน คำนวณได้โดย รวมค่า UIP รายวันตลอดปี ค.ศ. 2017 เข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยจำนวนวัน 

 
 โดยทรูฮิตได้ประกาศรางวัล "Truehits 2017 Awards" [1] ที่เว็บไซต์ http://truehits.net/awards2017/ ปรากฎว่าเว็บไซต์ ขอนแก่นลิงค์ www.khonkaenlink.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับจังหวัดเพียงเว็บไซต์เดียวที่ติดอันดับเว็บไซต์ยอดนิยม TOP100 ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของประเทศ นับได้ว่าเป็นการติดอันดับเว็บไซต์ยอดนิยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ของเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ ที่ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2555

สำหรับทรูฮิต [2]  (Truehits.net) ก่อตั้งโดย ดร.ปิยะ ตัณฑวิเชียร นักวิจัยสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นบริการเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ไทย และนำมาวิเคราะห์และแสดงเป็นแผนภูมิ พัฒนาและดูแลโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ทรูฮิตมีการจัดทำสถิติเว็บไซต์ไทยยอดนิยม บริการสารบัญเว็บไทย และวิเคราะห์จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  อนึ่ง บริการของทรูฮิตเป็นบริการลักษณะเดียวกันกับ กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics) และอเล็กซาอินเทอร์เน็ต (Alexa Internet) ซึ่งเป็นบริการที่ให้บริการเว็บไซต์ทั่วโลก

เว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ [3]  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 โดยนายชุมพร พารา จดทะเบียนการค้าประเภทผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เลขที่ 040731480028-2 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีวิสัยทัศน์ "ขอนแก่นลิงค์เป็นเว็บไซต์ที่ 1 ในใจชาวขอนแก่น"  โดยดำเนินพันธกิจ ในด้านบริการดังนี้ 1.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น และข้อมูลข่าวสารอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการรับรู้ของชาวขอนแก่น อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 2.) เป็นสื่อกลางและช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของชาวขอนแก่นที่มีมาตรฐานในการบริการและเชื่อถือได้ 3.) ขอนแก่นลิงค์เป็นผู้ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ khonkaenlink.info และแอพพลิเคชั่นบนมือถือในนามขอนแก่นลิงค์

อ้างอิง 
[1] เว็บไซต์ประกาศรางวัล Truehits 2017 Awards
[2] เกี่ยวกับทรูฮิต 
[3] เกี่ยวกับขอนแก่นลิงค์

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS