Views Navigation

Event Views Navigation

Today

AI for Human in Khon Kean

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Sciene Park) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาเด้อพี่น้อง! มาร่วมงาน AI for Human ที่ขอนแก่น แบ่งปั […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองการได้ยินทางด้านอาชีวอนามัย ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ กา […]

MUSEUM GLOW NIGHT 2024 ราตรีเรืองแสง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Thailand

 ประกาศ เราจะเปิดพิพิธภัณฑ์ตอน […]

Influencer Academy “เปลี่ยนตัวตนคนธรรมดา สู่อินฟลูมืออาชีพ”

MBA KKU วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างแบรนด์ สร้างตัวตน สร้างรา […]

Let‘s It Flow

Rhubarb Khonkaen Rhubarb.kk

Let‘s It FlowScrape Art acryli […]

View From The Bus Tour

ฌาณไม้ ร้านฌาณไม้

View From The Bus TourPresents […]

Tournament ROV By Advice

ขยายเวลาพิเศษ สำหรับชาวขอนแก่น […]

หลักสูตร “การจัดการงานประจำ” Daily (Routine) Management ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงจัดการสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการโดยตรง

MBA KKU วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำอย่างไรให้หัวหน้างานและผู้จั […]

UPSKILL SME

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 9RX8+MC เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น, ขอนแก่น, Thailand

“ชาวขอนแก่นเรียนฟรีกับ LINE แล […]

แจ้งข่าวอีเว้นต์ได้ที่ไลน์ @khonkaenlink