Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

MOM OF ALTERITY: Solo Exhibition by Wilawan Wiangthong

17 กุมภาพันธ์ @ 18:00 น. - 20:00 น.

416977645_885185753608907_6076876079944227487_n
ads2500x300

มารดรของความเป็นอื่น
นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดย วิลาวัณย์ เวียงทอง
ภัณฑารักษ์ วรเทพ อรรคบุตร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.
และการแสดง มารดรของความเป็นอื่น : บทที่ 3 เวลา 18.30 น. – 19.30 น.
ณ ใหม่อีหลี จังหวัดขอนแก่น
กำหนดการการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ ‘มารดรของความเป็นอื่น’
การแสดงแบ่งออกเป็น 7 บท การแสดงจะแตกต่างออกไปตามแต่ละบท
โดยเริ่มแสดงเวลา 18.30 – 19.30 น. ในทุกรอบการแสดง จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 30 ที่นั่งต่อรอบการแสดง
สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านช่องทาง https://forms.gle/Ftwrqyqkog9Y22uXA
บทที่ 1: วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567
บทที่ 2: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บทที่ 3: วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บทที่ 4: วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
บทที่ 5: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
บทที่ 6: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567
บทที่ 7: วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
มารดรของความเป็นอื่น นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินหญิง วิลาวัณย์ เวียงทอง ในประเทศไทย ณ ใหม่อิหลี ขอนแก่น วิลาวัณย์มีกระบวนการทำงานที่สามารถปรับผสานไปมา ไม่ว่าจะเป็นงานภาคสนาม การจำแลงแปลงกายผ่านร่าง (ทรง) ต่าง ๆ โดยเธอได้รังสรรค์ปั้นแต่งเรื่องราวจากการตระเวนสังเกตการณ์อย่างละเอียดตามย่านรอบนอกจังหวัดขอนแก่น ถึงผืนดินและเมืองที่ถูกแทรกแซงและลงทุนหาประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและกิจการพลเรือน เสมือนการบ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของทิวทัศน์ สัตว์ พืชและสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ล้วนมีบทบาทสำคัญยิ่งในขบวนวิวัฒนาการและผลิตร่วมกัน อันทอดขนานกันไปจนก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุ หรือฉากหลังที่ประจักษ์ผ่านสายตา
ในนิทรรศการนี้ วิลาวัณย์ทำการจำแลงและแปลงกายเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรือนร่างอันเปรียบได้กับโครงการก่อสร้างที่ดำเนินไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังงะ เกมส์ ตลอดจนความคิดเฟมินิสต์เกี่ยวกับ “ไซบอร์ก” และการทำงานควบคู่ขนานไปกับการประดิษฐ์ชุดคำ “มารดรของความเป็นอื่น” “ตัวมัม” หรือ “ตัวแม่” เป็นดั่งการยั่วเย้าทางความคิด และการสื่อถึงผู้ทรงอิทธิพล ผู้สร้าง ความเป็นแม่ ในขณะที่ความเป็นอื่นถูกทำให้เกิดมากขึ้นทวีคูณจากรูปร่างลักษณะภายนอก ความเป็นอื่นที่ศิลปินสวมทับโดยการเลียนแบบท่าทางของวัวผ่านเครื่องจักรกล หรือการเลียนท่วงท่าแม่วัวสาว ที่ถูกเคลื่อนให้ขยับด้วยแรงคน ร่างที่ปรับเป็นไปอื่นยังปลุกเร้าให้เธอโอบจับบทบาทเพศสถานะ และสำรวจตัวตนเบื้องลึกของผู้อื่น ที่ทั้งหมดนั้นมีทั้งด้านที่จับต้องได้จริงและอุปโลกน์ขึ้นมา
ศิลปินรวบรวมสื่อและวัสดุที่หลากหลายนำมาประกอบและร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ก่อกำเนิดเป็นงานชีวรูปหรือเครื่องอุปโภคภายในบ้าน โดยการเก็บสะสมสิ่งหลงเหลือที่พบในสิ่งแวดล้อมจากการไปเยือน ก่อเกิดเป็นผลงานประติมากรรมที่สร้างจากมูลสัตว์ กระดูก คราบงูจากฟาร์มงู ไปจนถึงเศษขยะ นอกจากนี้วิลาวัณย์ยังได้ทำการกำกับการแสดงบนฉากทัศน์ที่อิงเรื่องแต่งเชิงวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการรังสรรค์ชุดผลงานภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนอการแรกพบกันระหว่างสายพันธุ์ ผู้ที่เดินทางข้ามผ่านกาลเวลาและสถานที่อันแตกต่างสุดขั้ว สู่การปลุกจินตนาการของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่กลับมาเยือนโลก เพื่อพบกับอารยธรรมที่สาบสูญในโลกอนาคตอันมืดมน ณ ยุคสมัยอันแสนไกลโพ้น
นิทรรศการ มารดรของความเป็นอื่น ไม่เพียงแค่ท้าทายจินตนาการของผู้ชมผ่านผลงานสื่อผสมอันหลากหลายที่จัดแสดงในนิทรรศการเท่านั้น แต่ยังมีการจัดกิจกรรมศิลปะการแสดงสดในชื่อเดียวกับนิทรรศการโดย วิลาวัณย์ และ ชลธิชา ศรีหาใต้ ร่วมด้วยณรงค์ฤทธิ์ วิทยาบํารุง นักศึกษาจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งการแสดงทั้งหมดออกเป็น 7 ตอน และจัดแสดงเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงนี้จะเปิดประสบการณ์และเชื่อมโยงทุกท่าน สู่ความเป็น “มารดร ตัวแม่ และ ตัวมัม”
____________________
Mom of Alterity
A solo exhibition by Wilawan Wiangthong
Curated by Worathep Akkabootara
Exhibition period: 13th January 2024 – 26th May 2024.
Opening reception: Saturday, 17th February 2024 from 6 p.m. onwards, and Mom of Alterity Performance: Chapter 3 from 6:30 p.m. – 7:30 p.m.
MAIELIE, Khon Kaen
‘Mom of Alterity’ Performance Schedule
The performance will be separated into 7 chapters, with each chapter different from the last.The show will begin from 6:30 p.m. to 7:30 p.m., with limited seating for 30 guests per show.
Please reserve seats at https://forms.gle/Ftwrqyqkog9Y22uXA
Chapter 1: Saturday, 13th January 2024
Chapter 2: Saturday, 3rd February 2024
Chapter 3: Saturday, 17th February 2024
Chapter 4: Saturday, 2nd March 2024
Chapter 5: Saturday, 16th March 2024
Chapter 6: Saturday, 6th April 2024
Chapter 7: Saturday, 20th April 2024
Mom of Alterity is the first solo exhibition in Thailand by female artist Wilawan Wiangthong, at MAIELIE Khon Kaen. Wilawan possesses a work process that is highly versatile, including fieldwork in which she disguises herself as various forms (and shapes). The artist crafted a narrative through her meticulous observations of the areas surrounding Khon Kaen province, seeing the exploitation of land and cities alike for the sake of profits for both the state and private sector. The project illustrates the symbiotic relationship between the landscape, wildlife, flora, and other non-human entities, all of which have a crucial role to play in the process of communal evolution and production, creating environments that aren’t merely objects or background dressing as seen by the eye.
For this exhibition, Wilawan has chosen a form that exposes her naked body, symbolizing the numerous construction projects that continue endlessly. Her work is inspired by Japanese manga, video games, all the way to feminist interpretations of a ‘cyborg’, all working alongside the colloquial notion of “Mom of Alterity”, “Mother”, and “Mom”, referring to figures of authority, motherhood, and the concept of a ‘creator’. Meanwhile, the concept of ‘otherness’ is multiplied by the outward appearance, the otherness that the artist has clad herself in by mimicking the mannerisms of cows through machines, or the emulating of female cows spurred to motion through human hands. The altered form also arouses the artist to embrace sexual roles, exploring the hidden identities hidden deep within others, all of which possess a tangible and imagined aspect.
The artist has collected a diverse collection of media and materials, weaving them together to produce works and household objects from the waste materials provided by the environment of each location she visited. The results are sculptures created from animal dung, bones, molted snakeskin from a farm, all the way to common garbage. Furthermore, Wilawan also directed a performance against a backdrop inspired by science-fiction, as well as a photography and moving image collection that presents the moment of first contact between different species who have traversed wildly different times and spaces, rousing the imagination with the story of a group of scientists who return to earth to find the dark future of a distant era.
ads2500x300

Details

Date:
17 กุมภาพันธ์
Time:
18:00 น. - 20:00 น.
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/MAIELIEkhonkaen

Venue

MAIELIE Khonkean
Maielie 311 1 ถนน รอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 + Google Map

แจ้งข่าวอีเว้นต์ได้ที่ไลน์ @khonkaenlink

Leave a Response

ใส่ความเห็น