กฎ กติกา การใช้บริการสังคมออนไลน์ขอนแก่นลิงค์ (khonkaenlink.info)
     เนื่องจาก Website ขอนแก่นลิงค์ มีกิจกรรมให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกระทู้ต่างๆ การแสดงความเห็นดังกล่าว เป็นการเสนอต่อกลุ่มคนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาธารณะชน ขอนแก่นลิงค์ มีนโยบายที่จะเปิดกว้างต่อการนำเสนอความเห็น โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมบน Internet ซึ่งเน้นความมีเสรีภาพในการเสนอ

    ดังนั้น การเข้าร่วมในกิจกรรมของ ขอนแก่นลิงค์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ใน ขอนแก่นลิงค์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระ ขึ้นอยู่กับสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรม ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นผู้ดูแลขอนแก่นลิงค์ จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ใช้ข้อความที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสังคม
2. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มเพียงกระทู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงควรจะทำความเข้าใจถึงลักษณะของแต่ละกลุ่มให้ดีก่อนตั้งกระทู้
3. เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ
4. การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
5. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเตอร์เน็ตสืบไป
6. ไม่ใช้เว็บไซท์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลสาธารณะ อันข้อความเหล่านั้น แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงที่ชัดเจน
7. ไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
8. ไม่ปั่นกระทู้โดยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ หรือโพสต์เพียงเพื่อได้แต้มคะแนนเท่านั้น

การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
9. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
10. ห้ามโพสกระทู้เดียวซ้ำๆ ไปทุกหัวข้อ โดยการทำเช่นนั้น เป็นการก่อความรำคราญให้แก่สมาชิก
11. ห้ามใช้ข้อความส่วนบุคคล (PM) ผิด กฏ กติกา มารยาท ของเว็บไซต์ เช่น เสนอข้อความที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว, ใช้หลังไมค์เพื่อการซื้อ-ขาย ,โฆษณา ฯลฯ
12. หากพบการกระทำผิดกติกามารยาท ในข้อความส่วนบุคคล (PM) หรือถูกส่งข้อความ spam กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ และกรุณาอย่าลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณา

กฎ กติกา การซื้อขายสินค้า ในเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ทางเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์จึงขอประกาศ กฎ กติกา การใช้กระดานซื้อขาย ดังนี้
1. khonkaenlink.info เป็นศูนย์กลางให้ใช้บริการซื้อ-ขาย ที่สมาชิกผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อกันเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของสมาชิกในบอร์ดแห่งนี้
2. ทางเว็บไซต์ khonkaenlink.infoไม่รับผิดชอบ ข้อตกลงการซื้อ-ขาย หรือเหตุผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดจากการติดต่อซื้อขายในบอร์ดแห่งนี้
3. ให้ท่านใช้บริการด้วยการระมัดระวังในการ ซื้อ-ขาย จากบุคคลที่ใช้บริการประกาศซื้อ-ขายในเว๊บบอร์ดแห่งนี้
4. กระทู้ที่มีการลง ซื้อ-ขาย ไม่ถูกต้องตามเจตนารมย์หรือขัดต่อระเบียบที่วางไว้ ทีมงานขอนแก่นลิงค์มีสิทธิลบกระทู้ หรือตัดสมาชิกออกโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การโพสต์ขายสินค้า/บริการในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือหลายหมวดสินค้าหรือบริการจะต้องเกี่ยวข้องกับชื่อหมวดของสินค้านั้นๆ
6. ในแต่ละหมวดสามารถโพสต์ขายสินค้าชิ้นเดียวกันได้เพียง 1 กระทู้เท่านั้นโดยห้ามโพสต์กระทู้ซ้ำกันในหมวดนั้นๆ ฝ่าฝืนแบนทันที
อย่างไรก็ตามห้ามโพสต์ครั้งเดียวทีละมากกว่า 3 กระทู้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าคนละชนิดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน
7. ในการตอบกระทู้ขายสินค้าของตัวเอง หรือที่เรียกว่า "ดัน" อนุญาตให้ดันได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง(นับเป็นรายกระทู้ๆละไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน) ฝ่าฝืนแบนทันที
(การพิจารณาว่าดันหรือไม่เว็บมาสเตอร์จะเป็นผู้ตัดสินเอง)
8. กติกาอื่นใดที่จะเพิ่มเติมในภายหน้า เพื่อความความเรียบร้อยของบอร์ด ซื้อ-ขาย แห่งนี้ถือว่าผู้ใช้บริการต้องยอมรับ

Tips: แนะนำการสมัครสมาชิกขอนแก่นลิงค์ | KKL Market | สมัครสมาชิก |