“พงษ์ศักดิ์” นายก อบจ. 6 สมัย

“พงษ์ศักดิ์” นายก อบจ. 6 สมัย
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ทำให้เกิด  “องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  หรือ อบจ. 76  จังหวัด เป็นนิติบุคคล มีอำนาจในการบริหารงาน ตาม พรบ.การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2540

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสภา มีสมาชิก มีนายก อบจ. มีฝ่ายงานธุรการ นำโดยปลัด อบจ.-คล้ายการทำหน้าที่ของปลัดกระทรวง

สถิติงบประมาณของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพบว่า เป็นเงินงบประมาณ มากกว่า 6 แสนล้านต่อปี โดยเป็นเงินจัดสรรและเงินอุดหนุน จากรัฐบาลราว ร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือ อีกราว ร้อยละ 10  มาจากการจัดเก็บรายได้ของตัวเองในพื้นที่  การพันตู ของการบริหาร จึงไม่ขาดสายใยต่อกัน ด้วยการนี้เอง

และมีข้อมูลบ่งชี้ประเภทของงบประมาณลึกลงไปอีกว่า ราว 44 % ของงบประมาณ เป็นงบโยธา-หมายถึงงบการก่อสร้าง ….โอวววว

โทนของการบริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการทำงาน เพราะมี “คนและเงิน”  คือ มีทั้งคน และงบประมาณ  มีโครงสร้างการบริหารงาน  แบบย่อส่วนลดขนาดลงมาจาก รัฐสภา ระดับประเทศ คือ มี สภา อบจ.-นายก. อบจ. ทำงานคล้าย นายกฯ-ประยุทธ นั่นแหละ

การเลือกตั้ง เมื่อ 20 ธันวาคม 2563  ของชาวขอนแก่น ข้อต่าง คือ การออกไปกาบัตรเลือกตั้ง ให้ได้มา ทั้งนายก อบจ.และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เรียกกันว่า  “สจ.” อีกจำนวน  42 คน แต่รัฐสภาใช้เสียงจาก สส.เป็นโหวต เลือกนายกฯ

งบประมาณปี 2564 งบอุดหนุน จากรัฐบาล  “ขอนแก่น“ เข้าวินมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมากสุด คือ 1,044 ล้านบาท รองจาก นครราชสีมา และ ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุน  2,303 และ 1,342 ตามลำดับ

การเลือกตั้ง นายก อบจ. ครั้งล่าสุด เมื่อ 20 ธันวาคม 2563  พบว่า แชมป์เก่า ที่ครองเก้าอี้ มานานต่อเนื่องจากปี  2557  (7 ปี ของยุค คสช.ที่ว่างเว้นการเลือกตั้ง) กลับมาได้  34 จังหวัด ที่เหลือเป็น นายก อบจ.หน้าใหม่ ป้ายแดง

มี นายก.อบจ.หญิง 13 จังหวัด ที่น่าสนใจ คือ มีแชมป์  7 สมัย ที่กระบี่, แชมป์ 6 สมัย มี 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ ศรีษะเกษ และ ขอนแก่น  โอวว..ต้องตามไปรู้จัก นายกฯ 6 สมัย  ของขอนแก่น  กันแล้วล่ะนะ……

พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์”  วัย 63  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครองเก้าอี้ สมัยที่ 6  แจ้งบัญชีทรัพย์สิน 24.2 ล้านบาท คะแนนลิ่วนำแบบม้วนเดียวจบ 375,803 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งจังหวัด ราว 1.4 ล้านคน  และมีสถิติ มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59.3%

อาชีพเดิมเป็น “ครู” ก้าวขึ้นเวทีการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่อายุสามสิบต้น ประกาศว่า เป็นอิสระ ไม่สังกัดพรรค เพราะรักทุกคน มาดสุขุม พูดน้อย แต่ “พูดเป็น” ขยันลงพื้นที่ ไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่วัยอ่อนสามสิบจะรู้จักและคุ้นเคยกับเขา ตั้งแต่เกิด

ความเก๋าส์ มีเต็มแมค จากประสบการณ์ร้อนหนาว ที่สามารถเช็คอุณหภูมิการเมืองได้แยบยล บินลมบน หลบเรด้าร์ เป็นเรื่องปกติ ที่แยกไม่ออกระหว่างการเมืองท้องถิ่นและการมีอิทธิพลจากส่วนกลาง เพราะยังมีสายสะดือ เรื่อง “งบประมาณ”  ที่เชื่อมกันไว้

15 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้นเวที หลังครองเก้าอี้ สมัยที่ 6 แถลงนโยบายต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ด้วยแนวนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ 1 พัฒนาคนและสังคม 2 การพัฒนาการศึกษา 3 การพัฒนาเมืองกับชุมชน 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 5 การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  6 การบริหารจัดการที่ดี

เป็นการบริหารงาน ทั้ง 26 อำเภอ  มีโรงเรียน ในการกำกับดูแล 20 แห่ง และล่าสุดเพิ่งมีการโอน โรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบล-รพสต. เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของ อบจ.

โอววว…. การบริหารงานไม่ธรรมดาเชียวล่ะ ย่อมมี เชิงรุก รับ ย่น ย่อ ยืด เพื่อรักษาเก้าอี้มาได้ยาวนาน 6 สมัยต่อเนื่อง  อยู่นาน อยู่ยาว ย่อมมีเรื่องราว ให้ขยายความ อาทิ ปี 2557 สตง. เข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณ ที่จัดสรรเป็นโบนัสให้เจ้าหน้าที่ ว่า ผิดระเบียบการเบิกจ่าย ขอเรียกเงินคืน – – จนป่านนี้ คืนไหม ? เรื่องเงียบไป  คุ้นๆ เหมือน เหตุการณ์ปัจจุบัน ของ ผู้ว่าฯ กทม.-ชัชชาติ  ที่กำลังขอ โบนัสให้เจ้าหน้าที่ กทม. เลย อ่ะ

การหาเสียง ครั้งล่าสุดของสนามเลือกตั้ง ของการนั่งเก้าอี้สมัยที่ 6 “พงษ์ศักดิ์”  ขึ้นเวที พูดผ่านไมค์ว่า –“ขอลงเป็นสมัยสุดท้ายของการเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่น”   หลายคน จึงเงยหน้ามองหาทายาททางการเมืองของเขาทันที ว่า วางตัวไว้เป็นใครกัน ….?

พงษ์ศักดิ์”  มีลูกสาว สามใบเถา และดูท่าว่า พวกเธอจะไม่สันทัด เวทีการเมือง สปอต์ไลต์จึงฉายฉานไปที่ “เขยขวัญ” –ดร. ทวีสันต์  วิชัยวงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น วัย 42 ประธานฯ-คนปัจจุบัน  อายุน้อยสุด ของประวัติศาสตร์ของ สภาอุตฯ เขาอาสาเข้ามานั่งเก้าอี้ ในเวลาที่ประจวบกัน ไพ่ในมือจึงอ่านผ่านรหัสตัวบุคคล ตามที่เห็นภาพกัน

ทวีสันต์” เป็นนักธุรกิจหนุ่ม ที่ใจถึง พึ่งได้ งานของเขา คือ รับสร้างถนน ครองพื้นที่ในภาคอีสาน เกือบทุกจังหวัด

นายกฯ อบจ. สมัยต่อไป-เลือกตั้ง ปี 2567  จึงฉายภาพลางๆ “ธุรกิจ” ต้องมีทายาท “การเมือง”  ก็อาจใช้ตำราเล่มเดียวกัน…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง