งาน : บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด    (อ่าน 907)


บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

*บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด -ดำเนินธุรกิจด้านการนำการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมฝึกอบรม *บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด -ดำเนินธุรกิจด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคที่อยู่ : 567/42 หมู่8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0973358142
เว็บไซต์ : http://89perfect.com
อีเมล : perfectteam@89perfect.comตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติอื่นๆ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : *บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
-ดำเนินธุรกิจด้านการนำการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมฝึกอบรม
*บริษัท เพอร์เฟค ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
-ดำเนินธุรกิจด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค
ลักษณะงาน : บริหารจัดการความเรียบร้อยภายในสำนักงาน และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : 1.) จบ ป.ตรี ขึ้นไปด้านบัญชี หรือสาทที่มีความรู้ด้านบัญชี
2.) เคยมีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป
3.) สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ขอนแก่น ได้
4.) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติอื่นๆ


7 ธันวาคม 60 13:09:36
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.