งาน : took-D.com    (อ่าน 1,359)took-D.com
ขาย บริการ สินค้าและอุปกรณ์ทำขนม

ที่อยู่ : *118/1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ตรงข้ามศูนย์หัวใจศิริกิตติ์) จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 087-7749940
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตรา : 3
เงินเดือน : 12,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
2.มีความขยัน อดทน มีไหวพริบ
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18+
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
2.มีความขยัน อดทน มีไหวพริบ
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.มีไหวพริบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18+
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
2.มีความขยัน อดทน มีไหวพริบ
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.มีไหวพริบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัท
5.สามารถบริหารงานในออฟฟิตและโรงงานได้
6.สามารถคุมพนักงานในโรงงานและออฟฟิตได้
7.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
อัตรา : 3
เงินเดือน : 350/วัน 9,000/เดือน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18+
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
2.ตรงตอเวลา
3.มีความรับผิดชอบกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


6 ธันวาคม 60 13:48:26
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.