งาน : โรงแรมสวัสดีโฮเต็ล    (อ่าน 846)โรงแรมสวัสดีโฮเต็ล


ที่อยู่ : 177-179ถ.หน้าเมือง.อ.เมือง. จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-221600
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : หญิง
อายุ : 18
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


7 ธันวาคม 60 13:34:14
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.