งาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น    (อ่าน 5,683)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน17 อัตรา ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view

ที่อยู่ : 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-283700-2
เว็บไซต์ : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/
อีเมล : -ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : 14,020 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ดูที่ประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : บุคลากร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 14,020 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ดูที่ประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 14,020 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ดูที่ประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : 11,160 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ดูที่ประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 7,110 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 7,110 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 7,110 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 8,340 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : วุฒิการศึกษาภาคบังคับ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700 ดูประกาศรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Dtxrru1v8lB5gB7UI2vDkiPIOkpfPdM4/view


14 พฤศจิกายน 60 21:06:54
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.