งาน : โกลบอลอาร์ต สาขาเซนทรัลขอนแก่น    (อ่าน 565)โกลบอลอาร์ต สาขาเซนทรัลขอนแก่น


ที่อยู่ : 99/1 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043288466
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : globalartkk@gmail.comตำแหน่ง : ครูสอนศิลปะ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รับสมัครArtdutainer
ครูสอนศิลปะเด็กประจำศูนย์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

ลักษณะงาน สอนศิลปะเด็ก 4 ปีขึ้นไป (Full-Time)
คุณสมบัติ
1. วุฒิศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้ ความสนใจและมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ
4. ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีความร่าเริง เปิดเผย กล้าแสดงออก
5. สามารถใช้โปรแกรม Excel / Word ได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. สามารถเล่านิทาน ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กๆ ได้
9. สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

*บริษัทจะมีการฝึกอบรมหลักสูตรและเทคนิคการสอน
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก*
ผู้สนใจ ติดต่อด่วน ที่
Tel.043-288-466, 081-875-4369


14 พฤศจิกายน 60 13:26:31
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.