งาน : บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด    (อ่าน 894)


บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด

ตัวแทนโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Businessplus เกรด A จำหน่าย และติดตั้ง รับวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมบัญชี Businessplus MDVR 3Gที่อยู่ : 936/23 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043220499,0819640101
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : pissamai.k@syncom.in.thตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Support โปรแกรมบัญชีBusinessplus
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รักงานบริการ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาทาง Email แล้วบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานทันที
ตำแหน่ง : Technical Support
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มีความรู้เรื่อง SQL มีความรู้เรื่องระบบ NETWORK รักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาทาง Email แล้วบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานทันที
ตำแหน่ง : Marketing Online
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย และการตลาด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ รักงานขาย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาทาง Email แล้วบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานทันที
ตำแหน่ง : Programmer
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาทาง Email แล้วบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานทันที
ตำแหน่ง : Networking
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์การทำงานด้าน Network 5 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิศษ
ส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาทาง Email แล้วบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานทันที


14 พฤศจิกายน 60 20:08:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.