งาน : Wine Together Restaurant    (อ่าน 434)


Wine Together Restaurant

ร้านอาหารที่อยู่ : 151/86 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-243000
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : PR
อัตรา : ไม่จำกัด
เงินเดือน : 12000-20000
เพศ : หญิง
อายุ : 20+
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติผู้สมัคร
- บุคลิกและหน้าตาดี
- พร้อมทำงานและมีความตั้งใจจริง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น ขยัน ตั้งใจ ตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ในการทำงาน
- อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง
- มีใจรักในงานบริการเป็นอย่างยิ่ง
คุณสมบัติ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาวุฒิการศึกษา
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่าย


14 พฤศจิกายน 60 20:14:36
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.