งาน : TH CAPITAL (บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด)    (อ่าน 4,463)


TH CAPITAL (บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด)

TH CAPITAL (บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด) 
        จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในการให้สินเชื่อในกลุ่มที่เข้าถึงยากต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในภาคอีสาน ทั้งในส่วนของกลุ่มธนาคาร และกลุ่มไฟแนนซ์ (non-bank) พร้อมทั้งวางแผนการให้ความรู้ ร่วมแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบการบริหารในภาคอีสาน เป็นองค์การที่ทำงานรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ และเราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
เรามีความมุ่งมั่น จริงจัง และตื่นเต้นที่จะหาเพื่อนร่วมทีม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาต่อคน ชุมชน และประเทศไทย 
 
Position        - project manager     1     position (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
Role    
indoor assignment
- ร่วมวางแผนกับทีมผู้บริหารเพื่อพัฒนาโมเดลที่มีอยู่ หรือนำเสนอโมเดลใหม่ เพื่อแก้ปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการจัดการภายในองค์กร และการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม
- วิเคราะห์ ออกแบบ แผนการทำงาน วางแผนการตลาด แผนธุรกิจของโครงการ แผนการนำเสนอ และวิธีการสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมาย ในทุกช่องทางที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
- สามารถร่วมงาน อบรม และแสดงความคิดเห็น กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นโปรแกรมเมอร์ นักการเงิน นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ นักกฎหมาย และวิศวกร โดยสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคโนโลยีมาผสมผสาน เพื่อตอบสนองการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Outdoor assignment
-ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบโมเดล และทำสอบความเป็นไปได้พร้อมทั้งพัฒนาของโมเดลในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนการอบรมและให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย และนำเสนอสินเชื่อได้อย่างสร้างสรรค์ และน่าดึงดูด
- สามารถติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร กรมที่ดิน ผู้นำชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
Requirement    
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 
Area    
- สำนักงานตั้งที่อำเภอพล พื้นที่ทำวิจัยในเขตอำเภอพล และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดขอนแก่น 
 
Salary        
เงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ   20,000 ++ บาท/เดือน และมีรายได้และสวัสดิการอื่นๆเพิ่มอีก
  
IF   YOU’RE   INSANE  ENOUGH,  WE  WILL  HAVE  A  LOT  OF  FUN !!!
 
CONTACT :     TAIHAO CAPITAL CO., Ltd. 
097-0807565 (ฝ่ายบุคคล) 086-5797840     email: th.cap2559@gmail.com  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------
ปวส.
TH CAPITAL (บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการให้สินเชื่อในกลุ่มที่เข้าถึงยากต่อการกู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพียงพอ พร้อมทั้งให้ความรู้ และร่วมศึกษาแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ เรามีความยินดีที่จะหาเพื่อนร่วมทีม ที่มีความรับผิดชอบ ชอบทำกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เชื่อมั่นศักยภาพของตัวเอง และมีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ พัฒนาต่อคน และชุมชน 

คุณสมบัติ
    -วุฒิ ปวส. 
    -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การบัญชี การสื่อสาร การตลาดและการจัดการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ของตนเองใช้ในการทำงานเมื่อต้องลงพื้นที่
    -มีอัธยาศัยดี ชอบการพบปะผู้คน มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
    -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
    -เก็บข้อมูลในอำเภอพล และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดขอนแก่น 

ลักษณะการทำงาน
    -ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ในหมู่บ้าน 
    -ที่สำนักงาน อบรม ประชุม เสนอความคิดเห็น รายงานผลกับทีมวิจัย และทำรายงานเอกสาร
 
 ผลตอบแทน
    -เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 10,000 บาท/เดือน มีค่าน้ำมันในการออกพื้นที่ มีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ
    -ทำงาน 6 วัน และสามารถพักที่สำนักงานได้ ถ้าต้องการ

ติดต่อ :     TAIHAO CAPITAL CO., Ltd. 
93 หมู่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  
097-0807565    email: th.cap2559@gmail.com  (ฝ่ายบุคคล)
086-5797840
รับจำนวนจำกัด โทรสอบถามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 097-0807565   ฝ่ายบุคคล

 ที่อยู่ : 93 หมู่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 097-0807565
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : th.cap2559@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


4 มีนาคม 60 18:38:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.