งาน : ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์    (อ่าน 3,636)


ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์


ที่อยู่ : เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : -
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขาย-ธุรการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10,000บาทขึ้นไป+ค่าคอมฯ เบี้ยเลี้ยง โบนัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35 ปี
การศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


15 ตุลาคม 60 11:03:21
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.