งาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น    (อ่าน 1,870)ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ : 107/10หมู่ที่12 ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น40000 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043238070
เว็บไซต์ : http://ติดตามในเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002594894793
อีเมล : -ตำแหน่ง : ผู้ดูแล(เจ้าหน้าที่ยานพาหนะและขนส่ง),ผู้ดูแล(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 8,690
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่ตำ่กว่า ป.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ติดตามในเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002594894793
ตำแหน่ง : ผู้ดูแล(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 8,690
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่ ต่ำ กว่า ป.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ติดตามในเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002594894793


12 ตุลาคม 60 10:18:17
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.