งาน : Kitchen to Door delivery    (อ่าน 806)


Kitchen to Door delivery

ให้บริการปรุงอาหารสดใหม่แลเวส่งตรงถึงบ้านที่อยู่ : บ้านกอก-มอภาค จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0637324441
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ/จัดส่งอาหาร
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่เกิน ปวช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เวลาทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ 10:00-19:00 น.
ตำแหน่ง : พนักงานปรุงอาหาร/ช่วยในครัว
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ไม่เกิน ปวช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เวลาทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ 10:00-19:00 น.


12 ตุลาคม 60 15:03:01
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.