งาน : บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด    (อ่าน 599)บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร

ที่อยู่ : 33, ประดิพัทธ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 061-013-2737
เว็บไซต์ : www.techberry.co.th
อีเมล : hr@techberry.co.thตำแหน่ง : Software Tester / QA
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : • มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาระบบงาน SDLC, Project Management, Application Development, CMMI, Agile (Optional)
• มีทัศนะคติ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของงานทดสอบระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงานอื่นๆ ในทีม
• เข้าใจการออกแบบเทสเคสและวิธีการในการทดสอบระบบที่เป็น web application และ mobile application
• สามารถออกแบบเทสเคสและทำการทดสอบระบบได้
• สามารถเขียน SQL statement และมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและ tool ที่เกี่ยวข้อง
• มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการออกแบบระบบแบบ Object Oriented
• มีประสบการณ์ในการใช้งาน test tool และ automate test tool ได้แก่ JIRA / Blaze Meter / JMeter / Selenium / Load Runner / QTP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเข้าใจหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA / C# / Python /Ruby จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการทำการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์และภาษา UML
• หากมีประสบการณ์ทำ load test, stress test หรือ performance test อื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ทางด้านทดสอบระบบงาน Tester หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีความสามารถในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา (Analytical thinking & Problem Solving skill)

ส่ง resume ที่ hr@techberry.co.th


11 ตุลาคม 60 15:33:20
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.