งาน : โรงเรียนเพ็ญบุรี    (อ่าน 1,907)โรงเรียนเพ็ญบุรี
โรงเรียนเอกชนในระบบ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-423690, 0956728357
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
อัตรา : 2
เงินเดือน : 1x,xxx
เพศ : หญิง
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความกะตือรือร้น, ขยัน, รับผิดชอบและใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน
เพศ : หญิง
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความกะตือรือร้น, ขยัน, รับผิดชอบและใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


11 ตุลาคม 60 15:25:01
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.