งาน : AEP HOUSE.CO.LTD    (อ่าน 3,360)


AEP HOUSE.CO.LTD
รับเหมาก่อสร้า บ้าน และอาคาร

ที่อยู่ : 120/18 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-310-0256
เว็บไซต์ : http://www.aep-house.com
อีเมล : wittawat.aep@gmail.comตำแหน่ง : โฟร์แมน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10000-13000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปวส. สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ปฏิบัติงานที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
- ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- ควบคุมการใช้วุสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณตามกำหนด
- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแผนกำหนด
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายl
- ส่ง Resume มาที่ wittawat.aep@gmail.com หรือ kanokwan.aep@gmail.com

ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15000-20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน/ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - จัดหาและควบคุมวัสดึก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนดำเนินงาน
- ส่ง Resume มาที่ wittawat.aep@gmail.com หรือ kanokwan.aep@gmail.com


8 กันยายน 60 16:18:17
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.