งาน : Advance Enpower    (อ่าน 6,349)


Advance Enpower

สร้างบ้าน สร้างอาคาร

 

หมายเหตุ: ปฏิบัติงานที่ จังหวัดขอนแก่นที่อยู่ : 120/81 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-310-0256
เว็บไซต์ : http://www.aep-house.com
อีเมล : wittawat.aep@gmail.comตำแหน่ง : Foreman (ปฏิบัติงานที่ จ.ขอนแก่น)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12000-15000
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : ปวส./ป.ตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับ Site Engineer/สถาปนิก
- ควบคุมการทำงานของคนงานในทีมตัวเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานความคืบหน้าและปัญหาให้ผุ้บังคับบัญชาทราบ
- ใช้ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์หน้างานให้เรียบร้อย ใช้งานถูกประเภท
ตำแหน่ง : Site engineer (ปฏิบัติงานที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15000-20000
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : จบป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา หรือ ก่อสร้าง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ทำการประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสถาปนิก
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป้นไปตามมาตราฐานบริษัท แล้วเสร้จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
- ทำการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง
- ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของ Foreman/ผุ้รับเหมา ให้เป้นไปตามคุณภาพมาตราฐานบริษัท
- ควบคุมการทำงานให้เป้นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
- จัดหา ควบคุมวัสดุการก่อสร้างและเครื่องไม้เครื่องมือการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน


7 กรกฎาคม 60 08:42:37
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.