งาน : บริษัท คิดขาย แอนด์ บูชเชอร์ เรสเตอรองท์ จำกัด    (อ่าน 391)


บริษัท คิดขาย แอนด์ บูชเชอร์ เรสเตอรองท์ จำกัด
เป็นบริษัททำธุรกิจขายส่งวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร ประเภทเนื้อโคขุน หมู และประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ที่อยู่ : 162 หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0621986556
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : kidkaihr@gmail.comตำแหน่ง : ผู้ช่วยเชฟ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้ง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน
-ร้านแม่เฮา ชั้น 2 ห้างฮักมอลล์(HUGZ Mall) ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : บูชเชอร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน
-ร้านแม่เฮา ชั้น 2 ห้างฮักมอลล์(HUGZ Mall) ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน
-ร้านแม่เฮา ชั้น 2 ห้างฮักมอลล์(HUGZ Mall) ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : แคชเชียร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน
-ร้านแม่เฮา ชั้น 2 ห้างฮักมอลล์(HUGZ Mall) ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานล้างจาน
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน
-ร้านแม่เฮา ชั้น 2 ห้างฮักมอลล์(HUGZ Mall) ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


9 พฤศจิกายน 62 09:54:09
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.