งาน : บมจ.กรุงไทยแอกซ่าจำกัด (มหาชน) สำนักงานคุณธนจิรธีปต์ โพธิ์ชัยชนะ    (อ่าน 275)


บมจ.กรุงไทยแอกซ่าจำกัด (มหาชน) สำนักงานคุณธนจิรธีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
ประกันชีวิต กองทุน เกี่ยวกับการออมในรูปแบบประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงิน

ที่อยู่ : 224/20. ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0911599938/0834555589/0804084379/043-238810
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : sawitreemixmin@gmail.comตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-35
การศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : online service
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ม.6ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาทางการเงิน
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


9 พฤศจิกายน 62 08:48:48
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.