งาน : โรงแรม XOTEL    (อ่าน 822)

โรงแรม XOTEL
ธุรกิจโรงแรม

ที่อยู่ : 439 หมู่ 27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-1480586
เว็บไซต์ : http://www.x0telhotel.com
อีเมล : -


ตำแหน่ง : Laundry
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวส-เทรียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**ตำแหน่ง : Cook.
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**ตำแหน่ง : Hostess ,Waiter
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**ตำแหน่ง : waitress
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**ตำแหน่ง : Bellboy
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**ตำแหน่ง : Front
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า

-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
8 พฤศจิกายน 62 16:06:10
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS