งาน : โรงแรม XOTEL    (อ่าน 472)โรงแรม XOTEL
ธุรกิจโรงแรม

ที่อยู่ : 439 หมู่ 27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-1480586
เว็บไซต์ : http://www.x0telhotel.com
อีเมล : -ตำแหน่ง : Laundry
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวส-เทรียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : Cook.
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : Hostess ,Waiter
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : waitress
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : Bellboy
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : Front
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวสหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -อายุ 20 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวช-เทียบเท่า
-ขยันอดทน ยิ้มแย้มแจ้มใส มีใจรักในด้านบริการ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรมจะพิจราณาเป็นพิเศษ**


8 พฤศจิกายน 62 16:06:10
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.