งาน : CrazySprout Co., Ltd.    (อ่าน 674)
CrazySprout Co., Ltd.
IT Consulting Services, Research & Developments, Business Services, Digital Solutions

ที่อยู่ : VOA Space 185/5 หมู่ 7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0989565712
เว็บไซต์ : http://crazysprout.co
อีเมล : hr@crazysprout.co


ตำแหน่ง : Lead Mobile Application Developer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 80000-150000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : RESPONSIBILITIES

• ตรวจรับ Requirement ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากทีม UX/UI Designer

• ให้ความเห็นต่อชิ้นงานการออกแบบในมุมของ Developer

• ออกแบบแผนการพัฒนา Application (Application Development Plan) โดยสามารถระบุ

เวลาการพัฒนา จำนวน Freelance หรือ Outsource อย่างชัดเจน

• คัดสรรค์การจัดซื้อ/จัดจ้าง Outsource / Freelance โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาเป็นสำคัญ

• ตรวจสอบการทำงานของทีมภายในและภายนอกให้การพัฒนาเป็นไปตามที่แผนระบุไว้

• นำ Application ที่พัฒนา Publish ไปยัง Store ที่กำหนดQualification

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Mobile Application Development อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ภาษา Java/Kotlin และการใช้งาน Android Studio (Android)

- มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Android)

- มีความเชี่ยวชาญด้าน Swift, Xcode และ MVC (iOS)

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษา Objective C, Swift หรือภาษาอื่นๆ (ตามความต้องการของแต่ละโปรเจค)

- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control

- มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFUL API

- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application แบบ Cross-Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ใช้งาน Push Notification, Firebase จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากตำราหรือบทความวิชาการต่างๆได้Benefits&Welfares

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เบิกค่าทันตกรรม

- ค่าเดินทางประจำเดือน

- ทุนการศึกษา

- งานสังสรรค์ตามเทศกาลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่

hr@crazysprout.co

16 ตุลาคม 62 16:28:37
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS