งาน : วิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแก่น    (อ่าน 1,949)
วิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแก่น
สถานศึกษารัฐบาล

ที่อยู่ : 1/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : -
เว็บไซต์ : www.kvc.ac.th
อีเมล : personel@kvc.ac.th


ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา

2. สัญชาติไทย

3. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. สำเนาวุฒิการศึกษา

7. ใบรับรองแพทย์

8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

- รายงานตัว วันที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 07.30 น.ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562++++ไม่มีค่าสมัคร++++

+++ไม่รับสมัครเอกสารทางอีเมลล์ กรุณาเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ+++

++กรุณาแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง++
10 กันยายน 62 15:04:22
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

27

ถึง

1 มี.ค.

10:00-20:00 น. Sport&Health Expo


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS