งาน : วิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแก่น    (อ่าน 1,139)
วิทยาลัยอาชัวศึกษาขอนแก่น
สถานศึกษารัฐบาล

ที่อยู่ : 1/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : -
เว็บไซต์ : www.kvc.ac.th
อีเมล : personel@kvc.ac.thตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. สัญชาติไทย
3. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
7. ใบรับรองแพทย์
8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลสอบ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.
- รายงานตัว วันที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 07.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

++++ไม่มีค่าสมัคร++++
+++ไม่รับสมัครเอกสารทางอีเมลล์ กรุณาเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ+++
++กรุณาแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง++


10 กันยายน 62 15:04:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.