งาน : บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด    (อ่าน 431)





บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด
จำหน่าย ซ่อม ให้เช่าเครืองถ่ายเอกสาร

ที่อยู่ : 77/8 ถ.ชีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-226274
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : rvt_kk@yahoo.com



ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18-30
การศึกษา : ปวช ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -






10 กันยายน 62 09:39:24




KKL Jobs



Fan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.