งาน : บริษัท เมเจอร์แกรนด์ฟู๊ด แอนด์เบเวอเรจ จำกัด    (อ่าน 695)

บริษัท เมเจอร์แกรนด์ฟู๊ด แอนด์เบเวอเรจ จำกัด
ธุระกิจเฟรนไชส เดอะ พิชช่า คอมปะนี และ สเวนเซ่นส์

ที่อยู่ : 68/33-34 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 083-3611919
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : mfbchik@gmail.com


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : 1 เพศหญิง อายุ 28 ขึ้นไป

2 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหารธุรกิจการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

3 มีประสบการณ์ การทำงานด้านบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีทั่วไป

4 มีความรู้ความสามารถ ด้านการยื่นแบบ ภงด.3 ,53 และ ภพ.30

5 สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย และสรุปเพื่อปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้

6 มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีสินค้าคงเหลือ /บัญชีต้นทุนสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 มีความรู้ความสามารถ ด้านบัญชีภาษีอากร

8 สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excell ,Power point ได้ดี

10 มีใจรักองค์กร มีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับผู้อื่น

11 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรได้

12 มีความตั้งใจ เชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานได้

10 กันยายน 62 09:17:49
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

27

ถึง

1 มี.ค.

10:00-20:00 น. Sport&Health Expo


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS