งาน : บริษัท เมเจอร์แกรนด์ฟู๊ด แอนด์เบเวอเรจ จำกัด    (อ่าน 463)

บริษัท เมเจอร์แกรนด์ฟู๊ด แอนด์เบเวอเรจ จำกัด
ธุระกิจเฟรนไชส เดอะ พิชช่า คอมปะนี และ สเวนเซ่นส์

ที่อยู่ : 68/33-34 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 083-3611919
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : mfbchik@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1 เพศหญิง อายุ 28 ขึ้นไป
2 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหารธุรกิจการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3 มีประสบการณ์ การทำงานด้านบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีทั่วไป
4 มีความรู้ความสามารถ ด้านการยื่นแบบ ภงด.3 ,53 และ ภพ.30
5 สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย และสรุปเพื่อปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
6 มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีสินค้าคงเหลือ /บัญชีต้นทุนสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7 มีความรู้ความสามารถ ด้านบัญชีภาษีอากร
8 สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excell ,Power point ได้ดี
10 มีใจรักองค์กร มีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับผู้อื่น
11 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรได้
12 มีความตั้งใจ เชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานได้


10 กันยายน 62 09:17:49
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.