งาน : สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (อ่าน 1,343)
สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการงานวิจัยคลินิกภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เภสัชกรวิจัย จำนวน 1 อัตรา ** ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 **

ที่อยู่ : 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366568-9
เว็บไซต์ : https://www.acrokku.com
อีเมล : nattchan@kku.ac.th


ตำแหน่ง : เภสัชกรวิจัย
อัตรา : 1
เงินเดือน : 25,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : 1.3 มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : 1. วิธีการสมัคร

1.1 สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

1.2 ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2. ทาง E-mail nattchan@kku.ac.th2. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

2.1 ขอใบสมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

2.2 หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)
9 กันยายน 62 16:27:13
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

27

ถึง

1 มี.ค.

10:00-20:00 น. Sport&Health Expo


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS