งาน : หจก.เรืองวิทยา (ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬและระยอง)    (อ่าน 358)

หจก.เรืองวิทยา (ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬและระยอง)
ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 115 ม.16 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 089-4233727
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -


ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล (มีใบ กว.ด้วย)
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

5.หนังสือรับรองการทำงาน

6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

7.อื่น ๆตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727 ลงพื้นที่ศาลจังหวัดระยอง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.หนังสือรับรองการทำงาน

5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

6.อื่น ๆตำแหน่ง : ช่างเทคนิคอาคาร
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกล,ช่างยนต์,โยธา
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727 ลงพื้นที่ศาลจังหวัดระยอง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.หนังสือรับรองการทำงาน

5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

6.อื่น ๆ
9 กันยายน 62 14:54:29
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

27

ถึง

1 มี.ค.

10:00-20:00 น. Sport&Health Expo


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS