งาน : หจก.เรืองวิทยา (ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬและระยอง)    (อ่าน 220)

หจก.เรืองวิทยา (ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬและระยอง)
ซ่อมบำรุง ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 115 ม.16 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 089-4233727
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล (มีใบ กว.ด้วย)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
5.หนังสือรับรองการทำงาน
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
7.อื่น ๆ
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727 ลงพื้นที่ศาลจังหวัดระยอง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.หนังสือรับรองการทำงาน
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
6.อื่น ๆ
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคอาคาร
อัตรา : หลาย
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกล,ช่างยนต์,โยธา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารที่ต้องส่งทาง e-mail : person.kk2@gmail.com Tel.089-4233727 ลงพื้นที่ศาลจังหวัดระยอง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.หนังสือรับรองการทำงาน
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
6.อื่น ๆ


9 กันยายน 62 14:54:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.