งาน : โรงเรียนดรุณาลัย    (อ่าน 1,152)โรงเรียนดรุณาลัย


ที่อยู่ : 22 หมู่ 7 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0814232505
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูอนุบาล
อัตรา : ไม่จำกัด
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูประถมศึกษา
อัตรา : ไม่จำกัด
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


19 มิถุนายน 62 08:56:42
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.