งาน : โรงแรมบัวทิพย์    (อ่าน 693)


โรงแรมบัวทิพย์
เป็นโรงแรมขนาดกลางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อย บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมากว่า 30 ปี โดยมีเป้าหมายหลักให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

ที่อยู่ : 599 หมู่ที่ 7 ถ.รอบบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0811505995
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BuathipResort
อีเมล : buathip.resort@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เพศ : หญิง
อายุ : 20-30
การศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
ทำงานภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าที่มาเข้าพักในโรงแรม
ทำทะเบียนประวัติลูกค้า
รับจองห้องพักและยืนยันการจองห้องพัก
ติดตามและยืนยันการเข้าพักที่มีการจองไว้
เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆภายในโรงแรม
ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยอย่างสุภาพและมีมารยาท

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค
เข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
ไม่มีประวัติอาชญากรรม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3 สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4 สำเนาผลการศึกษา
5 รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว 1 รูป

หากมีประสบการณ์ในการทำงานตามสายงานมาก่อน หรือสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเข้ามายื่นใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่โรงแรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน
โทรนัดเวลาสัมภาษณ์งานได้ที่ หมายเลช 081-150-5995 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน


18 มิถุนายน 62 16:09:07
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.