งาน : บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด    (อ่าน 1,854)


บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
งานอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ : 11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-337955 ต่อ 332
เว็บไซต์ : www.pimangroup.com
อีเมล : hr@piman.co.thตำแหน่ง : โฟร์แมน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขี้นไป
การศึกษา : ปวส. / ก่อสร้าง ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบตามกำหนด
- ประสาน ผรม. และติดตามงาน
- รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง ตามแผนงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : พนักงานนิติกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ติดต่อธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ ประสานงานจัดเตรียมเอกสาร
- มีทักษะการพูดคุย การสื่อสารที่ดี มีระบบการจัดการ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาทางด้านกฎหมาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
- ทำงานนอกพื้นที่ ต่างจังหวัดได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเอกสารได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


18 มิถุนายน 62 15:37:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.