งาน : โรงเรียนไพบูลย์วิทยา    (อ่าน 674)โรงเรียนไพบูลย์วิทยา
โรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่ : 263 หมู่ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-265-119
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : นักการภารโรง (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ขึ้นไป
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถพักที่โรงเรียนได้ ที่พักฟรี ค่าน้ำ-ไฟ ฟรี สามารถทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนได้เป็นอย่างดี


18 มิถุนายน 62 14:09:49
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.