งาน : โรงพยาบาลสีชมพู    (อ่าน 1,282)โรงพยาบาลสีชมพู
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

ที่อยู่ : 310 หมู่ 10 จ.ขอนแก่น 40220
โทรศัพท์ : 043399096
เว็บไซต์ : http://183.88.239.133:8080/sichomphuhospital/index.php/2-3
อีเมล : pam.saowapa@gmail.comตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : 750 บาท/วัน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-40
การศึกษา : ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตรา : 1
เงินเดือน : 410 บาท/วัน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวส.ทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 300 บาท/วัน
เพศ : ชาย
อายุ : 25-45
การศึกษา : ไม่จำกัดวุุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


18 มิถุนายน 62 11:01:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.