งาน : บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด    (อ่าน 452)


บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด

ขนส่งพัสดุ สินค้า และผู้โดยสารที่อยู่ : 94/1 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 066-1428964 ,066-1428924
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : vanstation2554@gmail.comตำแหน่ง : บัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถปิดงบประจำวันได้ มีความรู้เรื่องบัญชีสรรพากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ


14 เมษายน 62 13:12:39
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.