งาน : บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด (เปิดรับสมัครงานด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562)    (อ่าน 863)บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด (เปิดรับสมัครงานด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562)

ห้างสรรพสินค้าค้าปลีกขายสินค้า และบริการที่อยู่ : 62/54-57 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-222572
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานแคชเชียร์
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : 10,500 บาท/เดือน มีค่ายืนเครื่องเดือนละ 1,000 บาท และมีค่าล่วงเวลา
เพศ : หญิง
อายุ : 18-35 ปี
การศึกษา : ม.3+
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -บุคลิกดี
-มีความรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถเวียนสาขาได้ภายในจังหวัดขอนแก่น
-มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรอกเอกสารใบสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที และแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในวัน
ตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : 10,500 บาท และมีค่าล่วงเวลา
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18-30 ปี
การศึกษา : ม.3+
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -บุคลิกดี
-มีความรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรอกเอกสารใบสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที และแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในวัน
ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการขาย
อัตรา : 10 อัตรา
เงินเดือน : 10,500 บาท และมีค่าล่วงเวลา
เพศ : หญิง
อายุ : 18-35 ปี
การศึกษา : ม.3+
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -บุคลิกดี
-มีความรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรอกเอกสารใบสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที และแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในวัน
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10,500 บาท
เพศ : ชาย
อายุ : 30-45 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -บุคลิกดี
-มีความรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรอกเอกสารใบสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที และแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในวัน
ตำแหน่ง :
อัตรา : -
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


16 เมษายน 62 10:59:07
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.