งาน : บริษํท อีโค เอนเนอร์ยี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด    (อ่าน 555)


บริษํท อีโค เอนเนอร์ยี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ติดตั้ง และจำหน่ายระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , Software , IT Solutionที่อยู่ : 238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0819999396
เว็บไซต์ : http://www.ecoenergy.co.th
อีเมล : pharon.th@spauto.co.thตำแหน่ง : Sales Engineer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12,000-18,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติ พร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาที่ E-mail Address : Pharon.th@spauto.co.th
ตำแหน่ง : IT / Website
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15,000-20,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส / ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความสามารถในการทำและดูแล Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติ พร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาที่ E-mail Address : Pharon.th@spauto.co.th


16 เมษายน 62 11:01:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.